About the Company

Mae GISDA yn elusen sy’n darparu llety, cefnogaeth dwys  a chyfleoedd i bobl ifanc 16-25 digartref a/neu bregus yng Ngwynedd i’w galluogi i symud o gefnogaeth i annibyniaeth. Ein gweledigaeth yw fod bob person ifanc yng Ngwynedd yn gallu byw bywydau diogel a hapus yn rhydd o anfantais ac annhegwch

https://www.gisda.org/cy/

Print Company
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Job Quick Search

Cart

Basket

Share